TERMÉKEINK

Központi Megrendelő

Adatvédelmi szabályzat minta (GDPR)
Áfa arányosítás kalkulátor
Árfolyamértékelő kalkulátor
Átalakulás feladat gyűjtemény
Átalakulás hatásvizsgáló
Átalakulás tervező
Átalakulási vagyonmérleg-tervezet minta
Bérleti szerződés minta 
Beszámoló mintatár
Beszámoló mintatár egyéb szervezeteknek
Cafeteria nyilvántartó
Cafeteria szabályzat minta
Cégautó szabályzat minta
Cégautó kalkulátor
Cégmenedzselés Kézikönyv
Díjbekérő minta
Együttműködési megállapodás szakmai gyakorlatra
Elhatárolt veszteség nyilvántartása
Engedményezési szerződés minta
Értékelési szabályzat
Értékvesztés elszámoló segédlet
Iparűzési adó kalkulátor
Járművezetés nyilvántartó
Jelenléti ív
Szabadon lekérhető
Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó
Kapcsolt vállalkozás vizsgáló
Kedvezményezett átalakulás menedzser
Késedelmi kamat kalkulátor
Kiküldetési rendelvény
KIVA kalkulátor
KKV meghatározó és nyilvántartó
Kompenzáló levél minta
Kölcsönszerződés minta
Könyvvizsgálati kötelezettség vizsgáló
Szabadon lekérhető
Köztulajdonú juttatási szabályzat minta
Leltározási szabályzat
Megbízási díj tervező
Megbízási jogviszony tesztelő
Megbízási szerződés minta
Mezei leltár készítő
Mérleg nyomtatványtár
Minőségellenőrzési szabályzat minta könyvvizsgálóknak
Munkaszerződés minta (alkalmazotti)
Munkaügyi szabályzat minta
Növekedési adóhitel kalkulátor
Osztalék kalkulátor
Szabadon lekérhető!
Önellenőrzés nyilvántartó
Panaszkezelési szabályzat minta
Pénzkezelési szabályzat minta
Rehab kalkulátor
Selejtezési szabályzat
Statisztikai létszám kalkulátor
Szabadon lekérhető!
Szabályzat komplex csomag (kedvezményes)
Számviteli politika
Taggyűlési jegyzőkönyv minta beszámolóhoz
Szabadon lekérhető!
Taggyűlési jegyzőkönyv minta szerződéskötéshez
Szabadon lekérhető!
Tagi kölcsön napi átlagos állomány
Tagi kölcsön szerződés minta
Tanulmányi szerződés minta
Társasági adó kalkulátor
Tartozásátvállalás megállapodás minta
Teljesítési időpont meghatározó
Útnyilvántartó
Szabadon lekérhető!
Üzemanyag megtakarítás nyilvántartó
Üzleti terv készítő
Veszteségelhatárolás nyilvántartó
Veszteségfelhasználás kalkulátor
Vezető tisztségviselő
szerződés minta
Árlista